Chống nóng cho nhà kính với nhiều giải pháp

     Chống nóng cho nhà kính có rất nhiều giải pháp. Mỗi giải pháp lại có hiệu quả và mức chi phí khác nhau. Dựa theo những phân tích khoa học đã được kiểm chứng. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một giải pháp hiệu quả và phù hợp nhất.

I  Chống nóng vách kính của ngôi nhà bằng các giải pháp truyền thống

1- Chống nóng cho vách và cửa ngôi nhà bằng rèm

– Ưu điểm

– Nhược điểm

2  Chống nóng cho vách kính ngôi nhà bằng cây xanh,

– Ưu điểm

– Nhược điểm

3  Chống nóng cho nhà kính bằng lam che nắng, mái che

– Ưu điểm

– Nhược điểm

II  Chống nóng cho vách nhà kính bằng film cách nhiệt

III  Chống nóng cho nhà kính bằng Smart glass PDLC (film điện)

IV  Chống nóng cho nhà kính bằng Sơn kính cách nhiệt

1  Công nghệ sơn kính tuần hoàn hệ gốc nước

– Ưu điểm

– Nhược điểm

2  Công nghệ sơn kính hệ lăn gốc dung môi

– Ưu điểm

– Nhược điểm

V  Chống nóng cho nhà kính bằng kính hộp kết hợp rèm xếp

– Ưu điểm

– Nhược điểm

VI  Làm sao để chọn lựa giải pháp Chống nóng cho nhà kính phù hợp

Việc lựa chọn các giải pháp chống nóng vách nhà kính theo cách truyền thống cơ bản không ổn. Các giải pháp hiện đại đã được nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu cao hơn. Việc lựa chọn giải pháp cụ thể sẽ phụ thuộc một số yế tố sau:

– Làm mới hay hiện trạng đã có sẵn

– Kỳ vọng hiệu quả mang lại

– Chấp nhận mức độ chi phí của công nghệ lựa chọn

– Tham khảo ý kiến chuyên gia cho phù hợp với các yếu tố trên.

Các bài viết khác